Disclaimer - Opslagprijzen.nl

Inhoud website
We besteden veel aandacht en zorg aan de inhoud van deze website. Ondanks onze constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat informatie op www.opslagprijzen.nl onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, leveren wij de grootst mogelijke inspanning om dit zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit de via de site ter beschikking gestelde informatie.

Opslagprijzen.nl biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van deze site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site wordt door de opslagprijzen.nl uitdrukkelijk afgewezen.

Informatie van algemene aard, geen advies.
De informatie over opslag producten die op deze website wordt gepubliceerd, is op geen enkele wijze bedoeld als advies, aanbeveling of waardeoordeel en dient niet als zodanig te worden opgevat. De aanbieders worden weergegeven op basis van alfabetische volgorde.

De informatie op deze website, waaronder prijzen, antwoorden op vragen, of andere calculaties, zijn van algemene aard en zijn geen persoonlijk advies. Beslissingen die je neemt op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Wij garanderen de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website en de aangeboden diensten niet.

Opslagprijzen.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Prijzen
De prijzen die wij weergeven, zijn richtprijzen welke kunnen fluctueren. Wij updaten de prijzen op regelmatige basis. De prijzen en/of aanbieders worden weergegeven op basis van alfabetische volgorde.Wij zijn echter afhankelijk van de opslagbedrijven, of deze willen meewerken of niet. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. Mochten de prijzen niet correct zijn, stuur dan een mail naar info@opslagprijzen.nl

Hyperlinks, links
Op de sites van opslagprijzen.nl tref je mogelijk hyperlinks aan naar andere websites. Opslagprijzen.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop die partijen met jouw gegevens omgaan. Lees hiervoor, indien aanwezig, het privacy statement van de website die je bezoekt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website.

Links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Opslagprijzen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze sites of informatiebronnen

Kopiƫren
Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiƫren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opslagprijzen.nl of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Opslagprijzen.nl mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd, met inbegrip van de tekst van de Disclaimer.

Opslagprijzen.nl stelt het op prijs indien onjuistheden op deze website aan haar worden gemeld via info@opslagprijzen.nl